Privacy Policy

Hur data samlas in och används i enighet med GDPR.

Vilka uppgifter lagrar vi?

E-post, namn, telefonnummer (via formulär)

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?

Samtycke (i formulär)

Vilka uppgifter lagrar vi?

Återkoppling på kontaktformulär

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Kontakta oss på: info@consolid.se

Så raderar eller rättar du information

Kontakta oss på: info@consolid.se

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Kontakta oss på: info@consolid.se

Period som uppgifterna lagras

3 år

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:

Consolid Equity D AB
Riddargatan 12 A,
114 35 Stockholm

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet om du har klagomål på vår hantering eller användning av dina personuppgifter.
Last updated: 2023-05-03